Het Expertisenetwerk NAH+ werkt aan het ontwikkelen
en toepassen van kennis en ervaring op gebied van NAH+

Het Expertisenetwerk NAH+ werkt aan het ontwikkelen en toepassen van kennis
en ervaring op gebied van NAH+

 

Laag volume hoog complex

De doelgroep NAH+

Mensen met NAH+ vormen een kleine doelgroep met hoog complexe problematiek, die een risico vormt en/of zeer grote impact heeft op de cliënt en/of de omgeving (cliënten, professionals, netwerk). Deze doelgroep wordt aangeduid met NAH+. Download hier de Richtlijn Diagnostiek NAH+ (versie 1 april 2022).

Mensen met NAH+  hebben vaak hoog specialistische zorg en behandeling nodig, die hoge eisen aan zorgprofessionals stelt. Vaak doen personen met NAH+ een langdurig beroep op verschillende gespecialiseerde zorgaanbieders in verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

NAH+ is één van de tien door het ministerie van VWS aangemerkte laag volume hoog complexe doelgroepen waarvoor een doelgroepexpertisenetwerk wordt ingericht.

Bij laag volume hoog complex kan gedacht worden aan een omvang van maximaal 1.500 cliënten.

Laag volume hoog complex

De doelgroep NAH+

Mensen met NAH+ vormen een kleine doelgroep met hoog complexe problematiek, die een risico vormt en/of zeer grote impact heeft op de cliënt en/of de omgeving (cliënten, professionals, netwerk). Deze doelgroep wordt aangeduid met NAH+.

Mensen met NAH+  hebben vaak hoog specialistische zorg en behandeling nodig, die hoge eisen aan zorgprofessionals stelt. Vaak doen personen met NAH+ een langdurig beroep op verschillende gespecialiseerde zorgaanbieders in verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

NAH+ is één van de tien door het ministerie van VWS aangemerkte laag volume hoog complexe doelgroepen waarvoor een doelgroepexpertisenetwerk wordt ingericht.

Bij laag volume hoog complex kan gedacht worden aan een omvang van maximaal 1.500 cliënten.

Voor en door organisaties en professionals

Het expertisenetwerk

Het expertisenetwerk  NAH+ is een netwerk van organisaties en professionals, die zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling voor mensen met een complexe zorgvraag als gevolg van NAH+.

Het expertisenetwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kenniscentrum NAH+
  • Doelgroep expertisecentra (DEC’s)
  • Regionale expertisecentra (REC’s)

Het in 2020 gestarte Kenniscentrum NAH+ houdt zich bezig met het initiëren en coördineren van onderzoek, kennisontwikkeling en kennisoverdracht en werkt nauw samen met de eveneens laag-volume-hoog-complexe doelgroepen LBS en Kind&NAH.

De DEC’s en REC’s maken deel uit van het zorglandschap dat in 2022 gerealiseerd zal worden. Het zijn geaccrediteerde zorgaanbieders die gespecialiseerd zijn in zorg en behandeling voor NAH+.

 

Voor en door organisaties
en professionals

Het expertisenetwerk

Het expertisenetwerk  NAH+ is een netwerk van organisaties en professionals, die zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling voor mensen met een complexe zorgvraag als gevolg van NAH+.

Het expertisenetwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kenniscentrum NAH+
  • Doelgroep expertisecentra (DEC’s)
  • Regionale expertisecentra (REC’s)

Het in 2020 gestarte Kenniscentrum NAH+ houdt zich bezig met het initiëren en coördineren van onderzoek, kennisontwikkeling en kennisoverdracht en werkt nauw samen met de eveneens laag-volume-hoog-complexe doelgroepen LBS en Kind&NAH.

De DEC’s en REC’s maken deel uit van het zorglandschap dat in 2022 gerealiseerd zal worden. Het zijn geaccrediteerde zorgaanbieders die gespecialiseerd zijn in zorg en behandeling voor NAH+.

Passende zorg bij NAH+

Passende zorg bij NAH+

Het zorglandschap

Het zorglandschap voor NAH+ zoals we dat voor ogen hebben bestaat uit drie DEC’s en circa vijftien REC’s. DEC staat voor Doelgroep Expertisecentrum, REC staat voor Regionaal Expertisecentrum.

De DEC’s bieden specialistische observatie, diagnostiek en behandeling gedurende maximaal een jaar. De DEC’s worden gevormd door GGZ-aanbieders. De REC’s zijn bedoeld voor langdurig verblijf (wonen), ook voor zeer complexe NAH+-cliënten. REC’s zijn verpleeghuizen en woonvoorzieningen in de gehandicaptenzorg. Klik hier voor een overzicht van REC’s en DEC’s.

De zorg die deze expertisecentra bieden staan nader omschreven in de Handreiking Goede zorg bij NAH+ (april 2022).

In Nederland worden bovendien 24 plaatsen gerealiseerd speciaal voor cliënten met NAH++. Kenmerkend voor de doelgroep NAH++ is het veiligheidsniveau dat vereist is in de zorg. Deze plaatsen maken geen deel uit van de DEC’s en REC’s maar doen wel mee in het expertisenetwerk NAH+.

Andere organisaties dan de kandidaat DEC’s en REC’s die de zorg bieden aan mensen met een NAH+ zijn ook onderdeel van het zorglandschap.

In totaal gaat het in Nederland om ca. 350-500 clienten met NAH+ die in een DEC of REC zullen verblijven. In de loop van de tijd zal moeten blijken of het beoogde aantal plaatsen in een DEC of REC voldoende is.

Het zorglandschap

Het zorglandschap voor NAH+ zoals we dat voor ogen hebben bestaat uit drie DEC’s en circa vijftien REC’s.

De DEC’s bieden specialistische observatie, diagnostiek en behandeling gedurende maximaal een jaar. De DEC’s worden gevormd door GGZ-aanbieders.

De REC’s zijn bedoeld voor langdurig verblijf (wonen), ook voor zeer complexe NAH+-cliënten. REC’s zijn verpleeghuizen en woonvoorzieningen in de gehandicaptenzorg.

In Nederland worden bovendien 24 plaatsen gerealiseerd speciaal voor cliënten met NAH++. Kenmerkend voor de doelgroep NAH++ is het veiligheidsniveau dat vereist is in de zorg. Deze plaatsen maken geen deel uit van de DEC’s en REC’s maar doen wel mee in het expertisenetwerk NAH+.

Andere organisaties dan de kandidaat DEC’s en REC’s die de zorg bieden aan mensen met een NAH+ zijn ook onderdeel van het zorglandschap.

In totaal gaat het in Nederland om ca. 1.500 cliënten met NAH+ waarvan er uiteindelijk ca. 350 tot 500 in een DEC of REC zullen verblijven. In de loop van de tijd zal moeten blijken of het beoogde aantal plaatsen in een DEC of REC voldoende is.

DEC of REC worden

De kwaliteitscriteria

Organisaties die een DEC of REC willen worden moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. De Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) heeft Criteria Doelgroepnetwerk, KC, DEC en REC opgesteld en een Toetsingskader met indicatoren ontwikkeld.

Belangrijke kwaliteitseisen zijn de samenstelling van het kernteam, clustering van 10 plaatsen voor NAH+ op één terrein, passende huisvesting, aandacht voor cliënten- en naastenparticipatie, consultatie en outreaching werken en implementatie van de Richtlijn Zorg NAH+ (in ontwikkeling). Voor de DEC’s gelden aanvullende eisen op gebied van onder meer onderzoek, opleiding en bereikbaarheid.

DEC of REC worden

De kwaliteitscriteria

Organisaties die een DEC of REC willen worden moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. De Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) heeft hiervoor een kader opgesteld, waarbinnen het expertisenetwerk NAH+ haar eigen criteria geformuleerd heeft.

Belangrijke kwaliteitseisen zijn de samenstelling van het kernteam, clustering van 10 plaatsen voor NAH+ op één terrein, passende huisvesting, aandacht voor cliënten- en naastenparticipatie, consultatie en outreaching werken en implementatie van de Richtlijn Zorg NAH+ (in ontwikkeling). Voor de DEC’s gelden aanvullende eisen op gebied van onder meer onderzoek, opleiding en bereikbaarheid.

Doet u mee?

De vereniging

De Vereniging Expertisenetwerk NAH+ zal i2022 worden opgericht.
Organisaties die zich in 2022 willen laten accrediteren als DEC of REC moeten lid zijn van de vereniging omdat dat één van de toelatingscriteria is.
Ook organisaties die geen DEC of REC willen worden zijn te zijner tijd van harte welkom om lid te worden en bij te dragen aan goede zorg voor mensen met NAH+.
De kosten voor het lidmaatschap zijn nog niet vastgesteld.

Doet u mee?

De vereniging

De Vereniging Expertisenetwerk NAH+ zal begin 2022 worden opgericht.
Organisaties die zich in 2022 willen laten accrediteren als DEC of REC moeten lid zijn van de vereniging omdat dat één van de toelatingscriteria is.
Ook organisaties die geen DEC of REC willen worden zijn van harte welkom om lid te worden en bij te dragen aan goede zorg voor mensen met NAH+.
De kosten voor het lidmaatschap zijn nog niet vastgesteld.