Diagnosetoets NAH+

publicatiedatum 13 december 2022

Procedure en afspraken voor aanmeldingen NAH+

Het expertteam is een belangrijke en onafhankelijke schakel in de beoordeling of er sprake is van NAH+ bij een client. Met de vaststelling dat sprake is van NAH+ krijgt de client definitieve toegang tot een REC of DEC binnen het zorglandschap. Deze vaststelling is mede van belang voor de vergoeding van deze specialistische zorg.

De aanmelding wordt door de instelling opgesteld met behulp van de ‘laatste’ versie van de wegingsmethodiek. Deze methodiek bestaat uit twee onderdelen:

 1. Het wegingsinstrument gebaseerd op een 17-tal NAH en -Plus gerelateerde criteria. Aangevuld met ingezette meetinstrumenten.
 2. Een toelichting per criterium die context geeft aan de gegeven waarde.

Beide lijsten zijn opgemaakt in één Excel sjabloon. Op deze pagina kun je altijd de meest recente,  actuele versie vinden (deze vervangt alle voorgaande versies). Én de onderliggende werkafspraken die nodig zijn. Updates worden alleen via deze pagina verspreid.

Wat te doen

Stap 1   : Download hier de laatste versie het wegingsinstrument (versie 20221206_V02) van de Diagnosestelling NAH+

Download Diagnosestelling NAH+

Stap 2:  Vul de weging en de toelichtende bijlage in en mail deze aanmelding naar expertteams@expertisenetwerknahplus.nl

Stap 3: Om de week toetsen de expertteams de aan hen toebedeelde aanmeldingen

Stap 4: De expertteams kunnen drie beoordelingen geven

 1. Zij bevestigen de diagnose NAH+
 2. Zij bevestigen de diagnose niet.
 3. Een toelichting is vereist.

De communicatie daarover verloopt alleen via de expertteam mailadressen.

Expertteam Zuid Oost: etzuid@expertisenetwerknahplus.nl

Expertteam Noord Oost: etnoord@expertisenetwerknahplus.nl

Expertteam West: etwest@expertisenetwerknahplus.nl

Bescherming van clientgegevens

 • Communiceer in geen van de gevallen de naam-en adresgegevens van de betreffende client.
 • De aanmelding en communicatie daarover verloopt alleen via de expertteam mailadressen.
 • De aanmeldingen worden tijdelijk in het NAH+ netwerk opgeslagen, voor de duur van de beoordeling van de aanmelding. De aanbiedingsmail wordt na opslag verwijderd.
 • De aanmeldingen worden binnen de centrale omgeving van het NAH+ netwerk besproken en niet lokaal of in andere omgevingen gedownload/opgeslagen.
 • De aanmeldingen worden uiterlijk binnen één maand na afronding uit het NAH+ netwerk verwijderd.
 • Dossiervorming/Opslag van de aanmelding en het betreffende oordeel is belegd bij de zorginstelling zelf.
 • De gegevens worden niet voor aanvullend onderzoek ingezet.

Meer over het expertteam

Het expertteam bestaat o.a. uit GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn bij de zorg-en behandelinstellingen in het NAH+ zorglandschap.

Dit expertteam heeft de volgende taken:

 1. Het ontwikkelen van de diagnostiek en toetsingsmethodiek in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum.
 2. Het onafhankelijk toetsen van de diagnose op clientniveau in opdracht van het Expertisenetwerk NAH+.

Het NAH+ landschap én de expertteams zijn onderverdeeld in de regio’s Zuid Oost, Noord Oost en West.

 • In het landschap stellen de individuele zorg-en behandelinstellingen de diagnose bij de client. Zij gebruiken hiervoor de toetsingsmethodiek die door het Expertteam ontwikkeld is.
 • Eén van de expertteams toetst deze aanmelding en stelt vervolgens vast of er inderdaad sprake is van NAH+. Belangrijk daarbij is dat er altijd onafhankelijk én dus nooit binnen de eigen regio getoetst wordt.
Revisiemomenten werkwijze 1e 15-feb-23
2e 15-sep-23
3e 15-dec-23

Voor vragen en andere bevindingen mail aan:
expertteams@expertisenetwerknahplus.nl